ΙΔΕΕΣ για νηπιαγωγούς

ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

Η νομοθεσία που διέπει τις συγχωνεύσεις σχολείων είναι συγκεκριμένη:

 
– O N.1566/85 δηλώνει (άρθρο 50, παρ. 3) πως η δημοτική-κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων, λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) το οποίο και παράγει την αντίστοιχη Υπουργική απόφαση.
 
– Ο Ν.2525/97 (άρθρο 1, παρ. 4) παραπέμπει στα παραπάνω.
 
– Ο Ν.1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5) επανακυρώνει τη νομοθεσία (σε ότι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων) όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.1566/85.
 
– Ο Ν.3852/10 («Καλλικράτης») διατηρεί σε ισχύ τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, τα δημοτικά συμβούλια, συνεπώς και τις αρμοδιότητές τους (όπως περιγράφονται στο Ν.1566/85).
 
         Εκτός από τα δημοτικά συμβούλια εισήγηση για συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολείων μπορούν να κάνουν (με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/ΦΕΚ.1340/2002) οι Διευθύνσεις (άρθρο 15, παρ. 2στ) και τα Γραφεία εκπαίδευσης (άρθρο 24, παρ. 9).
 
         Φαίνεται (από τα παραπάνω) πως τα δημοτικά συμβούλια είναι οι κύριοι εισηγητές για συγχωνεύσεις σχολείων (εντέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των Νόμων 1566/85, 2525/97, 1966/91 και 3852/10), ενώ ήσσονος σημασίας νομοθετική ισχύ έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης (δεδομένου πως ο Νόμος υπερισχύει της Υπουργικής απόφασης).
 
         Συνεπώς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση, ακόμα και αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης, (νομοθετικά) δεν στηρίζονται.
 
 Στις περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει (ακόμα) συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων για θέματα συγχωνεύσεων, ιδρύσεων, καταργήσεων σχολείων των περιοχών τους, μετά τις συνεδριάσεις αυτές οι αποφάσεις-εισηγήσεις τους θεωρούνται πολύτιμες (αυτό τονίζουν οι τέσσερις προαναφερθέντες Νόμοι) για τον προσδιορισμό του σχολικού τοπίου της περιοχής τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, θα υπερέχουν των αντίστοιχων εισηγήσεων των Διευθύνσεων ή των Γραφείων εκπαίδευσης.
Αθανασίου Παντελής (path95@otenet.gr)
ΜSc σε «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
ΜSc στις «Επιστήμες της Αγωγής»

3 Μαΐου, 2011 Posted by | Uncategorized | Σχολιάστε

Καταγγέλουμε το Υπουργείο Παιδείας  διότι ενώ στις 18 Μαρτίου 2011 είχε ήδη λάβει την οριστική απόφαση για τις συγχωνεύσεις των σχολείων – εντάσσοντας την, μάλιστα, στο ΦΕΚ 440/18-03-11 Τεύχος Δεύτερο, ήρθε στις 15-04-2011 με Δελτίο Τύπου να πει ” << το τελικό σχέδιο για τις συνενώσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις σχολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όταν υπογραφεί η Υπουργική απόφαση>>, εμπαίζοντας   μαθητές,  εκπαιδευτικούς, γονείς και τους φορείς του τόπου μας, οι οποίοι εξ αρχής διαφώνησαν με το σχέδιο του Υπουργείου.
Αρκετά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, δημοτικά και νηπιαγωγεία προσπάθησαν με επιχειρήματα να πείσουν το Υπουργείο να μην προβεί σε συγχωνεύσεις με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό όφελος αλλά τα περισσότερα από αυτά απέτυχαν!

Με ψέματα, με εμπαιγμούς, ταπεινώσεις, και κοροϊδία δεν χτίζεται το νέο σχολείο.
Καλούμε τους φορείς, γονείς,
μαθητές, καθηγητές, τοπική αυτοδιοίκηση,
και τους βουλευτές μας
να αντιδράσουν δυναμικά και άμεσα στην απαράδεκτη, αντιπαιδαγωγική απόφαση του Υπουργείου.

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου  http://syllogosgoneondimitritsi.wordpress.com/και του Γυμνασίου Δημητριτσίου http://sylgongymdimitr.weebly.com/

3 Μαΐου, 2011 Posted by | Uncategorized | Σχολιάστε